Nyheter i Mikromarc 3.5.2.0

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
  • Generellt: Ordningen mellan de olika modulerna i vänstermenyn har gjorts om, så att de funktioner som används oftast ligger först. Dessutom krävs det nu färre musklick för att navigera i menyn, eftersom den funktion som ligger överst under varje modul öppnas automatiskt när man klickar på den grå knappen.
  • Inköp: Det har bl. a. lagts till nya funktioner för att påminna, avbeställa och reklamera beställda exemplar.
  • System nere: Med hjälp av den nya funktionen ”System nere” är det möjligt att använda Mikromarc för utlån och återlämning även när förbindelsen med servern ligger nere.
  • Webbsök: Låntagarna måste numera logga in innan de kan kontakta biblioteket via Webbsök. Utskriftsfunktionen är förbättrad. Vissa texter har ändrats så att de ger bättre återkoppling till låntagarna.
  • Webbkonfiguration: Välkomsttexten, som visas överst i Webbsök, redigeras nu med hjälp av en html-editor.
  • Katalog: Dialogrutan för ”Nytt exemplar” har förbättrats: systemet minns senaste val av ”Ägare” och ”Fast placering”. Det är numera möjligt att i exemplarbilden (under ”Historik”) se vem som lånat boken tidigare i de fall man valt att spara lånehistorik för låntagaren. Elektroniska dokument som anges i 856 automatiskt läggs på posten.
  • Låntagare: Man kan nu via inställningar för cirkulationen bestämma om man vill att kontouppgiften i expeditionen ska visa total skuld för alla enheter eller bara skuld kopplad till inloggad enhet.
  • Fjärrlån: Fjärrlånshanteringen har gjorts mer flexibel på så vis att det nu är möjligt att ändra ägarbibliotek och exemplarstreckkod för det lånade materialet även efter ankomstregistrering.
  • Rutiner - Meddelanden: ikonen för nyinkomna meddelanden nere till höger i programfönstret visas nu endast när det inkommit nya meddelanden till inloggad enhet.
  • Koppling mot Elib: Autentisering av låntagare i Elib kan ske via låntagarregistret i Mikromarc.


Ett dokument med mer detaljerad beskrivning av förändringar i systemet finner du här: >>>


För en presentation av nyheter i Mikromarc 3 5.20 se vår youtubekanal:

https://www.youtube.com/watch?v=yl2DKI1WtP4