Omlån

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Denna artikel beskriver vilka inställningar i Mikromarc 2 som berör omlånsfunktionen i Webbsök.


Omlån i Webbsök styrs av två olika parametrar i webkonfigurationsverktyget:

  • Parametern cSERVICE_MAX_DAYS_AFTHER_DUE är som standard satt till fem dagar, vilket innebär att låntagaren måste låna om exemplaret senast fem dagar efter att lånet har förfallit. På den sjätte dagen är det inte längre möjligt att låna om.
  • Parametern cSERVICE_MIN_DAYS_SINCE_LAST_RENEWAL anger hur många dagar det måste gå mellan varje omlån. Som standard är parametern satt till 10 dagar.

Hur man ändrar i dessa parametrar finns beskrivet i artikeln Konfiguration av Websök

I övrigt styrs omlånen av lånevillkoren. Det finns ingen inställning som ser till att omlån inte kan göras förrän ett visst antal dagar före förfallodatum, men du kan ställa in att den nya lånetiden ska vara ett visst antal dagar från lånets ursprungliga förfallodatum, och inte från det datum då själva omlånet görs, genom att bocka för rutan Från återl. datum i lånevillkoren. Det kan också vara bra att lägga in max antal omlån.