Utgivningsplan: Justering av löpande utgivningsplan

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Inledning

Problem kan uppstå för att det har gjorts förändringar i hur undantag från utgivningsplanen hanteras. Den gamla hanteringen var ganska omständlig och oförutsägbar och har helt tagits bort. Nu gäller följande: Utgivningsplanen, exakt det man ser i Steg 3 i redigeringen, är det som gäller. Det finns inga dolda undantag.

Justering

När man justerar utgivningsplanen efter konvertering till 6.20 görs en hantering av de gamla undantagen och de tas helt bort. Det innebär att gamla borttagna nummer kan komma tillbaka igen och trycker man då slutför kommer ankomstregistreringen inte bli bra. Följande metod fungerar både för att åtgärda sådana planer som blivit fel och för planer som man redigerar för första gången efter uppgradering till 6.20.

Anteckna noggrant exakt varje steg du gör. Denna anteckning kan du sedan skicka till supporten om du stöter på problem.

Punkt för punkt

1. Leta upp och redigera utgivningsplanen. Ser planen och ankomstregistreringen redan ut så som du vill ha den? Denna fråga avgör om du behöver gå vidare till punkt 7 i denna lista eller inte.

2. Gå till steg två i utgivningsplanen och sedan tillbaka till steg 3, vid varning om att det nuvarande utgivningsplanen kommer att ändras tryck ok.

3. Kontrollera om planen är justerad och regelbundenheten ser korrekt ut, gå i så fall vidare till punkt 7. Om utgivningsplanen fortfarande ser likadan ut som tidigare gå vidare till steg 4.

4. Leta upp och anteckna publiceringsdatum för första häftet i innevarande volym. T.ex. 2014:1

5. Gå tillbaka till Steg 1 och sätt Startdatum till datumet du antecknade ovan. Här kan du passa på och göra övriga justeringar om du vill ändra något i utgivningsmönstret.

6. Gå ett steg fram till Steg 2 och kontrollera att alla inställningar är korrekta. Gör nödvändiga justeringar om det behövs.

7. Nu kommer det absolut viktigaste steget: Steg 3. Tryck INTE Slutför innan du 100% säker på att planen ser Exakt ut så som du vill ha den. Att trycka på Slutför innebär att du godkänner planen och ankomstregistreringen kommer att uppdateras motsvarande. Om du redan har varit inne här och tryckt Slutför och det har genererats fel i ankomstregistreringen, eller om planen och ankomstregistreringen var fel redan innan uppgradering till 6.20, gå till punkt 8. Annars är du nu klar med redigering av just denna utgivningsplan.

8. Börja med att radera alla felaktigheter som går att radera i planen. De rader som går att radera är lite mörkare och har ej kursiv text, jämfört med de som är genererade och har grå och kursiv text. Det är med största sannolikhet dubbletter som du skall radera här. Sök igenom Hela planen, från topp till tå, efter rader som skall tas bort.

Det kan ha skapats fler dubbletter som man inte kan ta bort för att de redan är genererade i ankomstregistreringen. För att radera dem måste man först trycka Slutför! (men radera först alla fel som kan raderas!) I ankomstregistreringen, sök upp och radera felaktig genererade rader. I.o.m. att du satte ett Startdatum i punkt 5 så kommer dessa inte att dyka upp igen. Med största sannolikhet kan du enkelt identifiera dessa rader då de har status Beställt medan de korrekta häftena har status Mottaget eller Ej levererat. NB! Har man flera abonnemang måste detta upprepas för varje enskilt abonnemang.

När alla felaktigt genererade häften är borta ur ankomstregistreringen för alla abonnemang, gå tillbaka till utgivningsplanen. Nu skall du kunna radera de dubbletter som finns.

När planen ser ut exakt så som du vill ha den och du har dubbelkollat så att det verkligen är så. Kan du trycka på slutför och nu skall allt se korrekt ut.

Support

Om du stöter på problem kontakta Supporten med den steg-för-steg-beskrivning du gjort under tiden.