Registrering av utlån när Centraldriften är otillgänglig

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Mikromarc 2 System Down är ett enkelt program för att registrera utlån om förbindelsen mellan klientdatorerna och våra servrar skulle brytas, oftast i den händelse Internetanslutningen inte fungerar. Det är därför viktigt att programmet hämtas innan detta sker. Programmet lagrar streckkoder för låntagare och exemplar i en textfil, som senare kan användas för att uppdatera bibliotekssystemet när det återigen är tillgängligt.


Nedladdning av programfil

Programmet MMDown.exe måste hämtas hem till din lokala dator och köras där. Programfilen har inga installationsrutiner. Det enklaste är att spara filen på Skrivbordet (Desktop) på din dator, så att du lätt kan hitta och starta programmet.


Användning av System Down

  1. Efter att du har hämtat filen MMDown.exe, dubbelklickar du på den för att starta programmet. Du får då ett meddelande om att du måste ange arbetsfil för att kunna spara information. Klicka på OK
  2. Klicka på Arkiv och därefter på Arbetsfil. Skriv in namnet på den fil där utlåningsinformationen ska sparas. För att du senare lätt ska hitta filen, rekommenderar vi att du sparar den på diskett, på Skrivbordet eller i Mina dokument. Använd gärna dagens datum (t.ex. 2008-02-18) som filnamn, så att det är lätt att se när informationen är sparad
  3. Klicka på Öppna, och därefter på Ja för att skapa filen. Obs! Det är viktigt att du antecknar vad filen heter och var den är sparad, så att du kan hitta den igen
  4. Låntagarens streckkod registreras i fältet Låntagare, och exemplarets streckkod registreras nedanför i fältet Exemplar. Om du lånar ut flera exemplar till en och samma låntagare, kommer dessa att listas i fönstret till höger. När alla exemplar är registrerade på låntagaren, klickar du på Klar. Markören hoppar då tillbaka till fältet Låntagare, och du kan betjäna nästa låntagare


Obs! System Down kan endast användas för utlåning av exemplar. Det finns ingen återlämningsfunktion.


Import av utlånsinformation

När Mikromarc Centraldrift är tillgänglig igen, kontaktar du supporten för att få hjälp med att överföra data från System Down till din databas.