Reservationshantering i Mikromarc 3

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Vid hantering av reservationer i Mikromarc 3 finns ett flertal saker att beakta. Då biblioteket utvecklar rutiner för reservationshantering kan det därför vara lämpligt att ta hjälp av följande frågor:

  • Hur skall biblioteket förhålla sig till de olika typer av reservationer som stödjs av Mikromarc?
  • Skall reservationer vara tillåtna för hela beståndet, d.v.s. även exemplar tillgängliga på hylla, eller endast för utlånade/otillgängliga exemplar?
  • Skall biblioteket samarbeta med andra enheter gällande denna hantering, så att reservationer av exemplar på andra enheter kan göras på ett enkelt sätt?

Håll dessa frågor i minnet medan du läser vidare om hur reservationshanteringen fungerar.

Typer av reservationer

Mikromarc 3 medger fyra olika typer av reservationer. Den oftast använda av dessa är titelreservationen, vilken aktiveras för det först tillgängliga exemplaret av den aktuella titeln. Ibland kan det vara nödvändigt att reservera ett enskilt exemplar, då detta äger särskilda, avvikande egenskaper, exempelvis stor/lättläst text. I sådana fall gör man en exemplarreservation. Om en låntagare vill låna flera titlar i en viss ordningsföljd, kan man göra en seriell reservation; när den först reserverade titeln lånas ut, aktiveras nästa reservation o.s.v. Då låntagaren vill låna en av ett antal lika intressanta titlar, bör man i stället göra en parallell reservation. Denna innebär att flera titlar reserveras samtidigt, men bara en av dem kommer att lånas ut: det först tillgängliga exemplaret (övriga reservationer tas bort).

Begränsning av reservationer

Som standard tillåter Mikromarc 3 reservationer av alla titlar som får lånas ut. Mikromarc Webbsök kan emellertid konfigueras så, att låntagarna inte själva kan reservera tillgängliga (ej utlånade) titlar. Vid hög efterfrågan kan denna princip om "först-till-kvarn" innebära ett effektivare nyttjande av beståndet, eftersom titlarna inte riskerar att bli stående på reservationshyllan. Dessutom reduceras det manuella arbetet, vilket kan vara önskvärt i fall då en stor mängd reservationer kan tänkas inkomma samtidigt, exempelvis vid kurs- eller terminstart.

Reservationssamarbete

(inklusive arbetsgång)