Snabbkommandon i MM2 Katalog

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Detta är en översikt över snabbkommandon som kan användas i MM2 Katalog.

 • F3 - visa post i ISBD-format
 • F4 - visa post i MARC-format
 • Ctrl-F3 - tillbaka till editorbilden från ISBD- och MARC-formatfliken
 • Shift-F2 - visa exemplarfliken
 • Ctrl-N - ny post
 • Ctrl-S - spara post
 • Ctrl-R – återställ post till det senast sparade
 • F7 - radera post
 • Shift-F4 - kopiera post til urklippshanteraren
 • Shift-F5 – klistra in kopierad post i ny katalogpost
 • Shift-F3 – redigera postens kategorier
 • Ctrl-F9 – hämta extern MARC-post
 • Ctrl-F2 – öppna aktuellt fält i fälteditor/auktoritetsregister (även F8)
 • F8 - öppna auktoritetsregister på auktoriserat fält
 • Ctrl-M - nytt huvudfält
 • Ctrl-D – radera huvudfält
 • Ins - nytt delfält
 • Ctrl-Del – radera delfält
 • F9 – öppna katalogsök
 • Ctrl-W - byt mellan träfflista och editorbild (tidigare Alt+V)
 • F11 - skriv ut träfflistan
 • Ctrl-Page Down - nästa post i träfflistan
 • Ctrl-Page Up - föregående post i träfflistan
 • Page Up - flytta markören till första fältet i skärmbilden
 • Page Down - flytta markören till sista fältet i skärmbilden
 • Ctrl-Home - flytta markören till första fältet
 • Ctrl-End - flytta markören till sista fältet
 • Home - flytta markören till första fältnummerpositionen på raden
 • End - flytta markören till datacellen för fältet
 • Tab - nästa cell i posten
 • Shift-Tab - föregående cell i posten
 • F5 - välj standardkatalog


Inställning för ICA-klient på Mikromarc Centraldrift

Följande snabbkommandon i katalogeditorn fungerar inte med standardinstallerad ICA-klient:

 • Ctrl-F2 - öppna aktuellt fält i fälteditorn/auktoritetsregistret (även F8)
 • Ctrl-F3 – tillbaka till editorbilden från ISBD- och MARC-formatflikarna
 • Shift-F2 - visa exemplarfliken
 • Shift-F3 - redigera postens kategorier

För att dessa snabbkommandon ska fungera, måste en ändring i ICA-klienten göras. Gör så här:

 1. Starta Citrix Program Neighborhood
 2. Öppna ICA-inställningarna genom att klicka på menyvalet Tools. Välj alternativet ICA Settings
 3. Välj fliken Hotkeys
 4. På raden CTRL-SHIFT-ESC, ändra Ctrl till (none) och F3 till (none)
 5. På raden Toggle Title Bar, ändra Shift till (none) och F2 till (none)
 6. På raden Close Remote Application, ändra Shift till (none) och F3 till (none)
 7. På raden CTRL-ESC, ändra Ctrl till (none) och F2 till (none)
 8. Stäng dialogrutan för ICA Settings genom att klicka på OK

Övriga snabbkommandon ska fungera som vanligt i ICA-klienten.