Ta bort tidskrifter och häften

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Denna instruktion beskriver hur du tar bort tidskrifter och häften ur MM2 Periodika och MM2 Katalog.


Radera tidskrift ur MM2 Förvärv och MM2 Katalog

Om du vill ta bort en tidskrift ur MM2 Periodika är det viktigt att göra det på rätt sätt. Om en tidskrift tas bort på ett felaktigt sätt, kan det skapa problem i programmet. Så här gör du för att ta bort en tidskrift ur Periodika:

 1. Öppna MM2 Förvärv
 2. Klicka på knappen Moduler i vänstermenyn, och därefter på ikonen Periodika
 3. Markera tidskriften och klicka på knappen Redigera i den övre, horisontella menyn
 4. Välj fliken Prenumerationer
 5. Markera rätt prenumeration och stoppa sedan prenumerationen genom att klicka på Stopp-knappen
 6. Klicka därefter på ikonen Inaktivera. Knappen Ta bort blir då aktiv. Klicka på den
 7. Ett varningsmeddelande visas. Bekräfta att prenumerationen ska tas bort genom att klicka på Yes
 8. Välj fliken Häften
 9. Radera volymer och häften (se instruktion för detta nedan)
 10. Klicka på OK för att stänga fönstret Häftesdetaljer
 11. Öppna MM2 Katalog
 12. Sök upp katalogposten för tidskriften och välj Editorfliken
 13. Tryck F7 för att ta bort posten, eller klicka på det röda krysset i knappmenyn under Editorfliken
 14. Välj om du vill ta bort posten fysiskt (den tas då inte med i statistiken) eller om den ska gallras (posten tas då bort, men sparas i statistiken)


Ta bort häften

Det finns tre olika sätt att ta bort häften. Ett sätt är att radera häfte för häfte. Du kan även välja att ta bort alla häften tillhörande en volym, eller alla häften som har skapats inom ett visst tidsintervall. Alla häften raderas i MM2 Periodika. När detta görs försvinner de raderade häftena automatiskt från MM2 Katalog.


Ta bort enstaka häften och volymer

 1. Öppna MM2 Förvärv
 2. Klicka på Moduler i vänstermenyn, och därefter på ikonen Periodika
 3. Markera den tidskrift som ska redigeras och klicka på knappen Redigera
 4. Fönstret Häftesdetaljer öppnas. Markera det häfte som du vill radera och klicka på knappen Ta bort häfte
 5. Välj alternativet Ta bort häfte
 6. En dialogruta öppnas. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Yes


Ta bort häften tillhörande en volym

 1. Öppna MM2 Förvärv
 2. Klicka på Moduler i vänstermenyn, och därefter på ikonen Periodika
 3. Markera den tidskrift som ska redigeras och klicka på knappen Redigera
 4. Fönstret Häftesdetaljer öppnas. Klicka på knappen Ta bort häfte
 5. Välj alternativet Ta bort häften i ordningsföljd
 6. Bocka för alternativet Ta bort alla häften tillhörande en volym
 7. Markera den volym i listan vars häften du vill radera. Klicka sedan på knappen Ta bort
 8. En informationsruta öppnas där du bekräftar borttagningen genom att klicka på Yes
 9. Programmet börjar nu arbeta. Om borttagningen tar för lång tid kan du klicka på knappen Stopp
 10. När programmet har arbetat klart kommer Stoppknappen att bli inaktiv. Klicka då på knappen Stäng för att återgå till fönstret Häftesdetaljer
 11. Alla häften tillhörande volymposten har nu tagits bort, men själva volymposten ligger kvar. För att ta bort denna följer du instruktionen Ta bort enstaka häften


Ta bort häften skapade inom angivet tidsintervall

Denna metod rekommenderas om tidskriften inte har några volymposter. Gör så här:

 1. Öppna MM2 Förvärv
 2. Klicka på Moduler i vänstermenyn, och därefter på ikonen Periodika
 3. Markera den tidskrift som ska redigeras och klicka på knappen Redigera
 4. Fönstret Häftesdetaljer öppnas. Klicka på knappen Ta bort häfte
 5. Välj alternativet Ta bort häften i ordningsföljd
 6. Bocka för alternativet Ta bort skapade häften daterade mellan datumen
 7. För att ta bort häften utgivna under t.ex. 2001 specificerar du Från-datum:2001-01-01 och Till-datum: 2001-12-31
 8. Klicka på knappen Ta bort
 9. En informationsruta öppnas där du bekräftar borttagningen genom att klicka på Yes
 10. Programmet börjar nu arbeta. Om borttagningen tar för lång tid kan du klicka på knappen Stopp
 11. När programmet har arbetat klart kommer Stoppknappen att bli inaktiv. Klicka då på knappen Stäng för att återgå till fönstret Häftesdetaljer


Se även