Utlånsmeddelanden: Automatiska utskick av utlånsmeddelanden (Schemalagda aktiviteter)

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Det går att lägga upp schemalagda aktiviteter för utlånsmeddelanden, så att man slipper köra meddelanderutinerna manuellt. Observera att e-postmeddelanden och SMS kommer att skickas och databasen kommer att uppdateras automatiskt, utan att någon ytterligare åtgärd krävs. Utskick per brev kräver dock att papper skrivs ut. När en rutin som kräver pappersutskrift har körts, så visas ett meddelande om detta första gången någon användare loggar in i Mikromarc efter att rutinen har körts. Om du vill undvika detta så ska du se till att de rutiner som körs schemalagt endast tar med meddelanden per e-post och SMS.

Läs mer om redigering av meddelanderutiner i manualen för utlånsmeddelanden och mallredigering. Kontakta supporten om du behöver hjälp med att redigera meddelanderutiner eller sätta upp schemalagd aktivitet.


Gör så här för att sätta upp en schemalagd aktivitet för utlånsmeddelanden:

 • Gå till Cirkulation -> Meddelanden i vänstermenyn. Kontrollera inställningarna för den meddelanderutin som du vill köra schemalagt. Notera namnet på rutinen.
 • Gå till Administration -> Schemalagda aktiviteter i vänstermenyn.
 • Klicka på knappen för Nytt (det tomma dokumentet) högst upp till höger i verktygsraden. Ett fönster med rubriken Inställning för schemalagd aktivitet öppnas.
  • Välj Aktivitet: Utlånsmeddelanden och se till att bockrutan Aktiv är förbockad.
  • Välj om aktiviteten ska köras dagligen, veckovis eller en gång i rullgardinslistan vid rubriken Kör:.
  • Välj Starttid. Starttiden ska vara den tid på dagen då meddelanderutinen ska köras första gången.
  • Välj hur ofta rutinen ska köras vid rubriken Upprepa aktivitet var:. Om du t ex skriver 00.10, så kommer rutinen att köras var tionde minut från starttiden.
  • under en varaktighet till: Här ska du ange hur länge aktiviteten ska pågå i timmar och minuter.
 • Klicka på Fler detaljer.... Ett fönster med rubriken Välj meddelanderutin öppnas.
  • Välj vilken enhet den schemalagda aktiviteten ska gälla för i rullgardinslistan vid rubriken Bibl. enheter. Observera att du måste skapa en schemalagd aktivitet för varje enhet som ska köra meddelanderutinen schemalagt.
  • Välj vilken meddelanderutin den schemalagda aktiviteten ska gälla för i rullgardinslistan vid rubriken Rutin.
  • Klicka på Stäng för att komma tillbaka till fönstret Inställning för schemalagd aktivitet.
 • Klicka på OK i fönstret Inställning för schemalagd aktivitet för att spara den schemalagda aktiviteten.


Upprepa dessa steg för varje meddelanderutin som ska köras schemalagt. Observera att du måste skapa en schemalagd aktivitet för varje enhet som ska köra meddelanderutinen schemalagt.