Utlånsmeddelanden: Redigera ordningsföljd på förnamn och efternamn i mallar

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Låntagares namn ska registreras i ordningen Efternamn, Förnamn i låntagardetaljerna. I mallar för utlånsmeddelanden, kvitton och följesedlar går det att välja i vilken ordning förnamn och efternamn ska presenteras.


Gör så här för att ändra ordning på presentation av låntagares för- och efternamn i mallar för utlånsmeddelanden:

  • Gå till Cirkulation -> Meddelanden i vänstermenyn. Välj fliken Mallar.
  • Välj den mall som du vill ändra och klicka på knappen Redigera i funktionsmenyn, eller dubbelklicka på mallen. När du dubbelklickat på mallen öppnas fönstret Brevdesign.
  • Scrolla ner till avsnittet groupHeader2:GroupHeader i mallen och klicka på fältet dataBand1["NameNotInverted"]. Fältet yttre kanter ska vara markerade av små cirklar.
  • Klicka på symbolen för Bindningar överst i menyn till höger i skärmbilden. Bindningar symboliseras av en grön och en gul kvadrat med en pil emellan.
  • Scrolla till rubriken Value i menyn till höger i skärmbilden.
  • Byt ut dataBand1["NameNotInverted"] i raden Value mot dataBand1["BorrowerName"].


dataBand1["NameNotInverted"] ger namn i ordningsföljden Förnamn Efternamn
dataBand1["BorrowerName"] ger namn i ordningsföljden Efternamn, Förnamn


Kontrollera så att övrigt innehåll i mallarna stämmer.

Kontrollera att den redigerade mallen används i den eller de rutiner som ditt bibliotek kör. Om olika mallar används i olika rutiner, så måste varje mall redigeras på samma sätt.