Vanliga frågor om Mikromarc SMS

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Nedan presenteras och besvaras vanliga frågor om tjänsten Mikromarc SMS. Besök Bibliotekscentrums hemsida för mer information, eller kontakta supporten.


Hur många tecken ryms per sms?

Det ryms 160 tecken per SMS.


Kan man skapa egna mallar för utskick av krav via SMS?

För krav, aviseringar och påminnelser som skickas med brev, e-post eller SMS används standardmallar, som styr hur meddelandena ser ut. För brev och e-post kan dessa mallar redigeras. SMS använder dock alltid en standardmall, p.g.a. att SMS:et innehåller ett begränsat antal tecken.


Vilken information innehåller ett kravmeddelande?

Det skickas bara ett kravmeddelande per låntagare, oavsett antal titlar som ska krävas. Ett kravmeddelande kan se ut så här:


Krav: Lånetiden för böckerna är förfallen. 7 titlar. Nässlorna blomma, Härliga hund, Siri letar hus, Mardrömmarnas hus och andra be… Huvudbiblioteket


Ett aviseringsmeddelande är uppbyggt på samma sätt och innehåller information om hur många titlar som kan hämtas och vilken hämtningsfristen är. Meddelandet innehåller även uppgift om vilka titlar aviseringen gäller (titel och undertitel tas med, dock inte mer än ca 30 tecken per titel) i den mån de får plats i SMS:et. Endast ett SMS skickas per låntagare.


Har det någon betydelse hur mobiltelefonnumret är inmatat i låntagarregistret?

Mobilnummer kan matas in i låntagarregistret på flera olika sätt:


070-123 45 67

070-1234567

0701234567


Det har alltså ingen betydelse hur mobiltelefonnumret matas in i låntagarregistret – SMS:en går fram ändå.

Får man meddelande om SMS:et inte kommer fram?

Om ett SMS inte kan levereras (tidsfristen är i regel 30 sekunder, men detta kan justeras) får du ett felmeddelande direkt. Därefter kan du med hjälp av funktionen Statusrapport se vilken orsaken till att meddelandet inte har skickats är.


Kan jag välja att skicka ut det första kravet via SMS och det andra via e-post eller brev?

Om man vill att det första kravet ska gå ut med SMS och övriga krav med brev, ställer man in detta i MM2 Cirkulation. Klicka på ikonerna Administration, Lånevillkor, och Generella val i nämnd ordning. Välj fliken E-post och SMS och ange hur respektive meddelandetyp (krav, aviseringar etc.) ska skickas ut (brev, e-post eller SMS).


Hur skapar jag egna SMS-meddelanden?

Om du vill skicka andra meddelanden än krav och aviseringar (t.ex. innehållande information om öppettider eller föreläsningar) via SMS kan detta göras på två sätt:

  • Från låntagarregistret, där ett individuellt meddelande kan skapas och skickas till en enskild låntagare
  • Från 21st Century Mobile hemsida, där du kan skapa ett generellt informationsmeddelande som sedan skickas ut till flera låntagare. Inloggning krävs.