Vanliga kortkommandon i Windows

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Den Mikromarcanvändare som inte har så stor datorvana, känner kanske inte till de vanligaste kortkommandona i Windows. Dessa kortkommandon är mycket användbara även i Mikromarc, och förenklar det dagliga arbetet. Nedan presenteras sex olika kortkommandon.


Ångra och spara

  • Spara: Ctrl-S
Kortkommandot sparar dina ändringar i dokumentet eller programmet som du har öppet
  • Ångra: Ctrl-Z
Kortkommandot är särskilt användbart för den som av misstag raderar information i t.ex. ett fält i en Marc-post i katalogen, eller ett textfält i en brevmall i Meddelandecenter. Håll ner tangenterna Ctrl och Z för att ångra din senaste ändring. Du kan ångra alla ändringar du har gjort sedan du senast sparade, genom att upprepa kommandot


Klippa och klistra

  • Markera allt: Ctrl-A
Markerar allt (text, bilder etc.) i skärmbilden
  • Klipp ut: Ctrl-X
Klipper ut markerad text, bild eller liknande och placerar det i Windows urklipp
  • Kopiera: Ctrl-C
Kopierar markerad text, bild eller liknande till Windows urklipp
  • Klistra in: Ctrl-V
Klistrar in markerad text, bild eller liknande från Windows urklipp till det ställe där markören är placerad, i t.ex. ett worddokument eller ett fält i Marc-editorn i katalogen