Visning av tillgängliga exemplar

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Visningen av tillgängliga exemplar är ändrat fr.o.m. Mikromarc version 2.6.1.4. I skärmbilden för katalogsök i MM2 Cirkulation har du två olika val överst till höger, till höger om det fält där du anger vilken katalog du vill söka i:

  • Visa tillgänglighet för alla titlar: Om du har bockat för detta alternativ kommer ett kryss att visas i kolumnen Tillgängliga ex. Om det inte finns några tillgängliga exemplar, kommer fältet i kolumnen Tillgängliga ex. att vara tomt
  • Visa endast titlar med tillgängliga exemplar: Om även detta alternativ är förbockat, kommer endast titlar med tillgängliga exemplar att tas med i träfflistan

Om inget av dessa alternativ är förbockat, kommer ett frågetecken att visas i kolumnen Tillgängliga ex.

Observera att visningsalternativen endast är aktuella för titlar i träfflistan som ger mer än en träff (d.v.s. förekommer i mer än en post). Först när man dubbelklickar på en sådan titel visas kolumnen Tillgängliga ex.