Kategori:Mikromarc 3 Katalog

Från Mikromarc Wiki
Version från den 1 november 2011 kl. 16.58 av Jonas (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

Katalogen används för registrering av enskilda böcker, videor eller andra typer av dokument som finns på biblioteket. Den är bibliotekets bas och innehåller en post för varje titel, med tillhörande information om varje exemplar.

Du kommer till katalogen genom att klicka på den grå ”Katalog”-knappen i ikonmenyn och sedan på ikonen Katalog.

I huvudmenyn hittar du de vanliga alternativen, samt menyn Katalog där du får tillgång till flera funktionsfönster. Aktivera funktionen genom att trycka på Alt + <bokstaven som är understruken>.

Katalogen i Mikromarc är baserad på det internationella MARC-formatet (MAchine Readable Cataloguing) och du kan enkelt importera poster från andra, externa bibliotekskataloger eller registrera egna poster. I den här handledningen utgår vi ifrån att du känner till MARC-formatet och katalogiseringsreglerna AACR2.

Katalogen är tillgänglig som separat modul – via menyn – och i sökläge från t.ex. expeditionsfönstret. Båda alternativen har ungefär samma sökmöjligheter.