Skapa och redigera rutiner

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

MM2 Meddelandecenter innehåller fyra standardrutiner, för avisering, påminnelse, krav och ersättningskrav. Denna artikel beskriver hur du skapar en ny rutin och redigerar de redan befintliga rutinerna.


Skapa ny rutin

Standardrutinernas inställningar kan redigeras, men om ditt bibliotek delar databas med andra bibliotek rekommenderar vi att du skapar en ny rutin, som endast avser ditt eget bibliotek. För att kunna göra detta behöver du ha behörigheten System librarian eller högre. Gör så här:

 1. Öppna MM2 Meddelandecenter
 2. Klicka på fliken Inställningar
 3. Namn på rutinen: Skriv in den nya rutinens namn i det avsedda fältet. Se till att namnet är unikt för hela databasen
 4. Meddelandetyp: Klicka på piltangenten till höger om fältet. I det blå fältet som visas klickar du på den meddelandetyp som du vill skapa – avisering, påminnelse, krav eller ersättningskrav
 5. Meddelandesätt: Klicka på piltangenten till höger om fältet Sänd som. Bocka för de meddelandetyper som ska användas
 6. Meddelandemall: Klicka på piltangenten till höger om fältet Sänd som. Klicka sedan på piltangenten till höger om respektive meddelandesätt och välj en mall i listan
 7. Katalog: Om ditt bibliotek använder en egen katalog, klickar du på knappen Visa alla kataloger. I listan som visas bockar du för ditt biblioteks katalog. Om ni använder MM2 Fjärrlån ska du även bocka för fjärrlånskatalogen. Klicka sedan på knappen Använd urval
 8. Materialtyp: Om du så önskar kan du begränsa rutinen till att göra ett urval baserat på materialtyp. Klicka då på knappen Visa alla materialtyper, bocka för materialtyperna i listan och klicka på knappen Använd urval
 9. Låntagargrupp: Om du så önskar kan du begränsa rutinen till att göra ett urval baserat på låntagargrupp. Klicka på knappen Visa alla låntagargrupper, bocka för aktuella låntagargrupper i listan och klicka på knappen Använd urval
 10. Enhet: Klicka på knappen Visa alla enheter. Bocka för de enheter och avdelningar som ska omfattas av rutinen. Glöm inte att bocka för fjärrlånsenheten om ni använder MM2 Fjärrlån. Att begränsa enhetsurvalet för en rutin innebär att rutinen endast kommer att omfatta lån av exemplar som tillhör angivna enheter, eller som har gjorts av de låntagare som tillhör angivna enheter
 11. Sortera per låntagargrupp: Om du bockar för detta alternativ kommer låntagarna att ordnas efter låntagargrupp. Detta alternativ kommer till nytta om du vill samla kraven för alla elever i en klass, och lämna över dessa krav till klassföreståndaren. Om detta alternativ inte är förbockat kommer låntagarna att ordnas i alfabetisk ordning
 12. Använd ägande enhet: Om du bockar för detta alternativ kommer rutinen att begränsas till att endast omfatta de exemplar som ägs av de enheter som har angetts i listan Visa alla enheter. Om du inte bockar för Använd ägande enhet kommer körningen att generera träffar på material som är utlånat/ska lånas ut på de valda enheterna, oavsett vilken enhet som äger materialet
 13. Använd inloggad enhet: Om du bockar för detta alternativ kommer rutinen endast omfatta information som gäller den egna enheten, som du är inloggad mot. Det är en viktig funktion för de bibliotek som delar databas med andra bibliotek
 14. När du har gjort de inställningar som du önskar, klickar du på knappen Spara. Den nya rutinen kommer nu att finnas med i listan under fliken Rutiner


Redigera en rutin

Alla rutiner kan redigeras, både standardrutinerna och de rutiner som du själv har skapat.


Ändra meddelandesätt (brev, e-post, SMS)

Hur ett meddelande ska skickas ut (via brev, e-post eller SMS) anges för respektive meddelandetyp. För att ändra inställningar för hur ett krav ska skickas ut, ändrar du i den kravrutin som ditt bibliotek använder. Gör så här:

 1. Öppna MM2 Meddelandecenter
 2. Välj fliken Inställningar
 3. Klicka på pilknappen till höger om fältet Namn på rutinen. Du får du upp en lista över de rutiner som finns sparade i databasen. Markera den rutin som du vill redigera och klicka på OK
 4. Klicka på pilknappen till höger om fältet Sänd som. Här kan du ange om meddelandet ska skickas ut via brev, e-post eller SMS. För varje alternativ anger du dessutom, med hjälp av piltangenterna till höger om respektive fält, vilken brevmall som ska knytas till respektive meddelande. Obs! Valmöjligheterna och begränsningarna i dessa inställningar styrs av vilka inställningar som har gjorts för respektive biblioteksenhet i Databasadministrationen och för respektive låntagare i låntagarbilden eller i inställningarna för låntagargrupper. (Läs mer här.) Om du inte bockar för e-post och/eller SMS i ovan nämnda inställningar i Meddelandecenter, kommer dock de meddelanden som egentligen skulle ha skickats på detta sätt istället att skickas som vanliga brev


Avgränsa rutin till särskild enhet, katalog, låntagargrupp och/eller materialtyp

Standardrutinerna för krav, aviseringar, påminnelser och ersättningskrav omfattar alla enheter, kataloger, låntagargrupper och materialtyper. Om du vill begränsa någon av standardrutinerna, eller en rutin som du själv har skapat, till en eller flera särskilda enheter, kataloger, materialtyper eller låntagargrupper, gör du enligt följande:

 1. Öppna MM2 Meddelandecenter
 2. Välj fliken Inställningar
 3. Klicka på pilknappen till höger om fältet Namn på rutinen. Du får du upp en lista över de rutiner som finns sparade i databasen. Markera den rutin som du vill redigera och klicka på OK
 4. Katalog: Om ditt bibliotek använder en egen katalog, klickar du på knappen Visa alla kataloger. I listan som visas bockar du för ditt biblioteks katalog. Om ni använder MM2 Fjärrlån ska du även bocka för fjärrlånskatalogen. Klicka sedan på knappen Använd urval
 5. Materialtyp: Om du så önskar kan du begränsa rutinen till att göra ett urval baserat på materialtyp. Klicka då på knappen Visa alla materialtyper, bocka för materialtyperna i listan och klicka på knappen Använd urval
 6. Låntagargrupp: Om du så önskar kan du begränsa rutinen till att göra ett urval baserat på låntagargrupp. Klicka på knappen Visa alla låntagargrupper, bocka för aktuella låntagargrupper i listan och klicka på knappen Använd urval
 7. Enhet: Klicka på knappen Visa alla enheter. Bocka för de enheter och avdelningar som ska omfattas av rutinen. Glöm inte att bocka för fjärrlånsenheten om ni använder MM2 Fjärrlån. Att begränsa enhetsurvalet för en rutin innebär att rutinen endast kommer att omfatta lån av exemplar som tillhör angivna enheter, eller som har gjorts av de låntagare som tillhör angivna enheter

Se även