Komma igång med Meddelandecenter

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Denna instruktion riktar sig till dig som vill komma igång med nya Meddelandecenter. Centraldriftskunder behöver bara kontakta supporten så hjälper vi er med all teknisk konfiguration, t.ex. skapande av nya e-postadresser. För kunder med lokal drift av Mikromarc förutsätts att alla nödvändiga komponenter har installerats och konfigurerats på servern. Det finns en separat instruktion för det som heter Konfiguration av e-posttjänst.


MM2 DB Administration

En del av konfigurationen sker i MM2 DB Administration. Gör så här:

 1. Logga in i MM2 DB Administration
 2. Klicka på ikonen Enheter och avdelningar
 3. Markera den enhet du brukar logga in på och klicka på knappen Redigera i den övre, horisontella menyn
 4. Fönstret Enhetsegenskaper öppnas. Välj fliken Allmänt. Se till att alternativet Använd modulen Mikromarc 2 Meddelandecenter är förbockat
 5. Välj fliken E-postadress
  1. I fältet Generell e-postadress anger du den adress som sedan kommer att skrivas ut på alla meddelande som biblioteket skickar via e-post. Om du inte är intresserad av att kunna skicka e-post, så lämnar du fältet tomt
  2. I fältet E-postadress för utgående e-post anger du den adress som ska synas som avsändare på alla e-postmeddelanden biblioteket skickar. Om du inte är intresserad av att kunna skicka e-post, så lämnar du fältet tomt
  3. I fältet Inställning att använda till individuella krav… väljer du vilken rutin som ska användas vid krav direkt från låntagarbilden. Om du inte vill ha standardmallen så måste du först ha skapat en ny mall och då måste du gå tillbaka hit och ändra
 6. Om ni har tecknat avtal för att skicka SMS (läs mer om Mikromarc SMS här) måste ni även ange era kontouppgifter i denna bild:
  1. Bocka för alternativet Enheten kan sända SMS
  2. Ange "21st" som Operatör
  3. Ange Användare och Säkerhetskod. Denna info skall biblioteket ha fått separat


MM2 Cirkulation

Resten av konfigurationen sker från MM2 Cirkulation. Gör så här:

 1. Starta MM2 Cirkulation
 2. Klicka på ikonerna Administration, Lånevillkor och Generella val i nämnd ordning
 3. Fönstret Generella val öppnas. Välj fliken E-post och SMS. Här anger du på vilka sätt (brev, e-post eller SMS) du vill kunna skicka olika typer av meddelanden. Observera att det bara är för påminnelser som man kan välja bort Brev som meddelandesätt


MM2 Cirkulation – Låntagare

Om låntagaren vill ha meddelanden via e-post och/eller SMS måste varje låntagare kompletteras med e-postadress och/eller mobiltelefonnummer. I respektive låntagarbild, väljer du fliken E-post, anger eventuell e-postadress och mobiltelefonnummer, och bockar för alternativen Sänd meddelanden via e-post respektive Sänd meddelanden via SMS, beroende på vad som är aktuellt för den enskilde låntagaren.

Från låntagarbilden har du möjlighet att sända generella SMS direkt till låntagaren, genom att klicka på den nya knappen Sänd SMS. Fönstret Sänd SMS till öppnas då, och du kan skriva in meddelandet innan du klickar på knappen Skicka.


MM2 Cirkulation - Expedition

Det går att ställa in så att man vid utlåningstillfället kan få information om låntagaren saknar e-post eller mobiltelefonnummer. Gör så här:

 1. Öppna MM2 Cirkulation
 2. Klicka på Parametrar i den övre horisontella menyn. Välj Expeditionsalternativ
 3. Fönstret Expeditionsalternativ öppnas. Längst ner i skärmbilden bockar du för alternativen Varna om låntagaren saknar eller inte har aktiverat e-postadress och Varna om mobiltelefonnr saknas eller inte är aktiverat


MM2 Meddelandecenter

Nu är du redo att börja jobba med MM2 Meddelandecenter. Modulen är aktiv så fort du har gjort nödvändiga inställningar i MM2 DB Administration och nås antingen via ikonen på startmenyn eller via knappen Brev i MM2 Cirkulation. Det är samma knapp som du har använt tidigare.

Se även