Skicka individuella kravbrev från låntagarregistret

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

I låntagarregistret kan du söka på en låntagare, och där se vilka lån låntagaren har. Härifrån kan du kräva en enskild låntagare på ett eller flera lån.


Inställningar

Innan du skickar individuella krav från låntagarregistret, bör du göra ett par inställningar:

 • Ange vilken rutin som ska användas
 • Ange om kraven ska kunna skickas med e-post och SMS


Ange kravrutin för individuella krav

Vilken rutin som används för att skicka krav från låntagarregistret, anger du på följande vis:

 1. Öppna MM2 DB Administration
 2. Klicka på ikonen Enheter och avdelningar i vänstermenyn
 3. Markera den enhet som du brukar logga in mot, och klicka på knappen Redigera
 4. Fönstret Enhetsegenskaper öppnas. Välj fliken E-postadress
 5. I mitten av fliken anger du Inställning att använda till individuella krav i Mikromarc 2 Cirkulation, genom att klicka på pilknappen till höger om listen med texten Krav – allt (). En lista öppnas då, där du klickar på den rutin som du vill använda
 6. Klicka på OK
 7. Stäng MM2 DB Administration


Sända individuella krav via e-post och SMS

Förutom standardinställningarna för e-post och SMS (se Komma igång med Meddelandecenter), måste du göra följande inställning för att kunna skicka krav med SMS och e-post från låntagarregistret:

 1. Öppna MM2 Cirkulation
 2. Klicka på ikonen Administration i vänstermenyn
 3. Klicka på ikonen Lånevillkor, och därefter på ikonen Generella val
 4. Välj fliken E-post och SMS
 5. Se till att alternativen E-post och SMS är förbockade på raden Alla övriga krav
 6. Klicka på OK


Skicka individuella krav

När du har gjort ovanstående inställningar kan du börja skicka krav direkt från låntagarregistret. Så här gör du:

 1. Öppna låntagarregistret
 2. Sök upp låntagaren med namn eller streckkod
 3. Ett nytt fönster öppnas då, med kontaktuppgifter och annan information om låntagaren
 4. Klicka på knappen Aktiva lån/reservationer, alternativt tryck F12
 5. Fönstret Beställningar öppnas
  1. För att kräva en titel: Markera titeln och klicka på knappen Kräv
  2. För att kräva flera titlar: Markera titlarna (håll ner Ctrl-tangenten och klicka på varje titel som ska krävas) och klicka på knappen Kräv alla
  3. För att kräva alla titlar: klicka direkt på knappen Kräv alla
 6. Nu öppnas MM2 Meddelandecenter. Klicka på knappen Sänd/Skriv ut
 7. Du får nu frågan om du vill skriva/sända brev/meddelanden nu. Klicka på Ja
 8. Vänta tills programmet har arbetat klart. Du får du frågan om du vill uppdatera databasen. Klicka på Ja
 9. Klicka på Stäng för att avsluta MM2 Meddelandecenter


Se även