Avancerade inställningar för krav

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Urval och text

Rutiner för individuella krav och gruppkrav har följande konfigurationsmöjligheter:

 • Möjlighet att kräva alla förfallna lån (med eller utan exemplar med kölista)
 • Möjlighet att endast kräva exemplar med kölista
 • Möjlighet att kräva alla lån, oavsett förfall
 • Möjlighet att ange vilken text som ska visas i det första, andra och tredje kravbrevet, och i alla krav efter det tredje

Ovanstående inställningar gör du så här:

 1. Öppna MM2 Meddelandecenter
 2. Välj fliken Inställningar
 3. Klicka på pilknappen till höger om fältet Namn på rutinen. Du får du upp en lista över de rutiner som finns sparade i databasen. Markera Kravrutinen och klicka på OK
 4. Klicka på piltangenten till höger om fältet Meddelandetyp. I det blå fältet som visas klickar du på meddelandetypen Krav
 5. I det blå fältet kan du bocka för ett av de tre alternativen Kräv alla förfallna lån, Kräv endast ex. med kölista eller Kräv alla lån, oavsett förfall
 6. Ange text för det första, andra och tredje kravet, samt alla krav efter det tredje. För att ändra övrig text i kravbrevet, måste du ändra i kravmallen
 7. Klicka på OK
 8. Klicka på knappen Spara


Böter per kravbrev

Det finns två olika möjligheter i Mikromarc att ange böter för kravbrev. Böter kan anges i en generell inställning, som omfattar alla låntagare, men den kan också göras i respektive lånevillkor, och gäller då endast den låntagargrupp och enhet som lånevillkoret avser. Vi rekommenderar att inställningen görs på ett av dessa två ställen. Om du gör både en generell inställning och en inställning i respektive lånevillkor, kommer den bötessumma som anges i lånevillkoret nämligen att adderas till bötessumman i den generella inställningen.


Generell inställning

 1. Öppna MM2 Cirkulation
 2. Klicka på ikonen Administration i vänstermenyn
 3. Klicka på ikonen Lånevillkor, och sedan på ikonen Generella val
 4. Välj fliken Böter
 5. Här kan du ange vilka böter som gäller för det första, andra och tredje kravbrevet, och för alla krav som skickas efter det tredje. Du kan även specificera om böter endast ska ges för brev, men inte e-post etc.


Inställning i respektive lånevillkor

Läs gärna om Lånevillkor innan du gör denna ändring.

 1. Öppna MM2 Cirkulation
 2. Klicka på ikonen Administration i vänstermenyn
 3. Klicka på ikonen Lånevillkor
 4. Markera det aktuella lånevillkoret och klicka på knappen Redigera
 5. Fönstret Redigera lånevillkor öppnas. I dess nedre högra hörn klickar du på knappen Kravdetaljer
 6. Ange böter för respektive krav och klicka sedan på OK
 7. Klicka återigen på OK för att stänga fönstret Redigera lånevillkor


Böter per exemplar

Ett alternativ och/eller komplement till böter per kravbrev, är böter per krävt exemplar. Denna inställning görs i lånevillkoren. För att få en förståelse för hur lånevillkoren rekommenderar vi att du först läser här innan du gör följande inställning:

 1. Öppna MM2 Cirkulation
 2. Klicka på ikonen Administration i vänstermenyn
 3. Klicka på ikonen Lånevillkor
 4. Markera det aktuella lånevillkoret och klicka på knappen Redigera
 5. Fönstret Redigera lånevillkor öppnas. I den nedre, högra delen av fönstret, under rubriken Böter per exemplar, anger du böter per krävt exemplar genom att fylla i bötessumman i fältet för Krav
 6. Klicka på OK för att spara och stänga fönstret Redigera lånevillkor
 7. Upprepa för de lånevillkor som är aktuella


Skicka fler än tre kravbrev

Om du vill kunna skicka fler än tre kravbrev innan du skickar ut ersättningskrav, gör du en inställning i lånevillkoren. Läs gärna om hur lånevillkor fungerar innan du gör denna inställning.

 1. Öppna MM2 Cirkulation
 2. Klicka på ikonen Administration i vänstermenyn
 3. Klicka på ikonen Lånevillkor
 4. Markera det aktuella lånevillkoret och klicka på knappen Redigera
 5. Fönstret Redigera lånevillkor öppnas. I den nedre, vänstra delen av fönstret klickar du på knappen Detaljer
 6. Fönstret Kravdetaljer öppnas. Överst i detta fönster anger du med hjälp av piltangenterna det antal krav som du vill kunna skicka
 7. Klicka på OK för att spara
 8. Klicka på OK för att stänga fönstret Redigera lånevillkor


Ange intervall mellan kravbrev

Intervallet mellan kravbrev, och mellan kravbrev och ersättningskrav, anges i det grundläggande lånevillkoret (det som ligger längst ner i listan, med texten <Alla><Alla><Alla><Ja>). Gör så här:

 1. Öppna MM2 Cirkulation
 2. Klicka på ikonen Administration i vänstermenyn
 3. Klicka på ikonen Lånevillkor
 4. Markera det aktuella lånevillkoret och klicka på knappen Redigera
 5. Fönstret Redigera lånevillkor öppnas. I den nedre, vänstra delen av fönstret klickar du på knappen Detaljer
 6. Fönstret Kravdetaljer öppnas. Här anger du intervall mellan de olika kraven. Med hjälp av inställningen Spärra efter ytterligare anger du när ersättningsbrevet ska skickas. När ersättningsbrevet har sänts, kommer låntagaren att spärras. Om du inte vill att låntagaren ska spärras, anger du det under Administration > Lånevillkor >Generella val > Spärrning


Ange kravfrist

Kravfristen är det antal dagar som passerar efter att lånetiden har förfallit fram till det att det första kravbrevet skickas. Denna inställning görs i det grundläggande lånevillkoret (det som ligger längst ner i listan, med texten <Alla><Alla><Alla><Ja>). Gör så här:

 1. Öppna MM2 Cirkulation
 2. Klicka på ikonen Administration i vänstermenyn
 3. Klicka på ikonen Lånevillkor
 4. Markera det aktuella lånevillkoret och klicka på knappen Redigera
 5. Fönstret Redigera lånevillkor öppnas. I den nedre, vänstra delen av fönstret, under rubriken Krav, kan du i fältet för Kravfrist själv specificera det antal dagar som ska gälla


Se även